Team

Wilfried Lemmens

Gedelegeerd bestuurder

Wilfried Lemmens is gedelegeerd bestuurder en verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie. Wilfried nam zijn functie binnen de Koninklijke Belgische redersvereniging op in 2015.

Ludovic Laffineur

Adjunct-Directeur - Hoofd van milieu en technische zaken

Ludovic Laffineur is het hoofd van milieu en technische zaken. Hij is sinds 2008 lid van de Belgische delegatie op het milieucomité van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en volgt in die hoedanigheid in eerste lijn alle ontwikkelingen over water- en luchtemissies afkomstig van schepen. Hij is ook lid van verschillende expertisegroepen van de Europese Commissie die de overgang naar duurzame brandstoffen in de scheepvaart bespreken. Ludovic trad in dienst bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging in 2008.

Elle De Soomer

Hoofd van juridische zaken, scheepvaartpolitiek en -beveiliging

Elle De Soomer is hoofd van juridische zaken, scheepvaartpolitiek en -beveiliging. Haar focus gaat binnen scheepvaartpolitiek uit naar vlotte en vrije handel en short sea shipping. Wat beveiliging betreft houdt ze zich bezig met piraterij, bootvluchtelingen en cyber security. Verder is ze ook verantwoordelijk voor de communicatie binnen de organisatie en beheert ze de website. Elle is in 2011 gestart bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging.

Hilde Peeters

Hoofd van sociale en fiscale zaken

Hilde Peeters is als juriste hoofd van sociale en fiscale zaken. Zij verdedigt de belangen van de Belgische reders in het sociaal sectoraal overleg zowel op nationaal als op internationaal niveau. Verder is ze verantwoordelijk voor de individuele arbeidsverhoudingen, de sociale zekerheid en de opleiding van zeevarenden. Samen met Arantxi berekent ze ook de lonen van de zeevarenden. Hilde maakt deel uit van het team van de koninklijke Belgische redersvereniging sinds 2014.

Arantxi Salvador

Management assistant

Arantxi Salvador is management assistent. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking binnen de organisatie. Ze beheert de agenda van de directeur, berekent de lonen voor de zeevarenden in samenwerking met Hilde en is samen met Elle verantwoordelijk voor de website.

Nathan De Bruyn

Maritiem ingenieur

Nathan De Bruyn is maritiem ingenieur. Hij volgt de meest recente technische ontwikkelingen op binnen de scheepvaartsector en spitst zich toe op milieu-innovaties binnen de maritieme sector. Nathan maakt deel uit van het team van de Koninklijke Belgische redersvereniging sinds 2017.

Marleen Wybo

Secretariaatsmedewerker

Marleen Wybo is secretariaatsmedewerker. Ze controleert de kinderbijslag, het betaald verlof en de eindejaarspremies voor de zeevarende. Verder beheert ze ook het archief en de contacten van KBRV en ze bereidt de zalen voor bij vergaderingen. Marleen is sinds 1980 werkzaam bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging.