Strijden met gelijke wapens

Europese rederijen hebben zowat 40% van de wereldvloot in handen. Slechts een fractie daarvan vaart echter onder Europese vlag. Om de Europese vloot in stand te houden en bij voorkeur uit te breiden is er nood aan een adequaat staatssteunbeleid. De huidige richtsnoeren zeevervoer moeten daarvan de basis blijven vormen. Dit stelt hen in de mogelijkheid om het beleid positief te beïnvloeden want Europa heeft enkel vat op schepen die onder Europese vlag varen : toezicht op arbeidsomstandigheden en veiligheid, een kwalitatief hoogwaardige en milieuvriendelijke vloot en versterking van de maritieme cluster. Door de richtsnoeren verder te zetten versterk je het positieve effect van de scheepvaart op de Belgische economie.