Koploper in hernieuwbare energie

Binnen Europa is België één van de voorlopers op het vlak van windenergie. De afgelopen jaren heeft het heel wat offshore windenergiecapaciteit ontwikkeld. En in de komende jaren zal men de capaciteit jaren verder uitbreiden. Doel: een grote bijdrage leveren aan de emissiereductiedoelstellingen.

De Belgische waterbouwsector beschouwt windenergie als een groeimarkt. Het investeert er dan ook sterk in, niet alleen in België maar ook in het buitenland. Binnen de maritieme cluster van België winnen de werken van de waterbouwsector voor offshore renewable energy aan belang.

Deze hoogtechnologische en snel evoluerende activiteiten zijn een nieuwe spin-off van de baggersector. Het ziet er dan ook naar uit dat de markt voor deze activiteiten steeds competitiever zal worden.

De Belgische waterbouwsector investeert ook in een andere toekomstgerichte energie: blauwe energie. Dat is energie uit golven, getijden en stromingen.