Zeeschepen concurreren op wereldschaal

De klant vraagt en de reder vervoert – naar elke haven en overal in de wereld. Wat doet een klant nu kiezen voor een welbepaalde reder? Betrouwbaarheid, snelheid en innovatie spelen zeker een rol. Maar het is vooral de prijs die het verschil maakt. Met als gevolg dat reders dag in dag uit concurreren met collega’s uit alle hoeken van de wereld.

Belgische reders ondervinden echter dat ze niet altijd met gelijke wapens op de internationale markt strijden. Want sommige niet-Europese rederijen hanteren lagere technische of veiligheidsnormen. Terwijl anderen minder loon betalen aan hun zeevarend personeel. Bovendien dragen rederijen in veel landen minder belastingen en sociale zekerheidsbijdragen af. De vlag waaronder een schip vaart, bepaalt de regelgeving aan boord. Reders kunnen daarbij kiezen onder welke vlag ze varen. Ze kunnen ook makkelijk omvlaggen naar een andere vlaggenstaat. Het gevolg? Reders gaan op zoek gaan naar een vlaggenstaat die hen de beste dienstverlening en het beste kwaliteitsimago aanbiedt tegen de laagst mogelijke kost. Wanneer hun huidige vlag niet meer voldoet, vlaggen ze hun schepen om naar landen met betere toekomstkansen.