Zonder scheepvaart geen wereldhandel

Scheepvaart speelt een cruciale rol in onze geglobaliseerde markteconomie. Want maar liefst 90% van de wereldhandel verloopt via de zee. Zonder scheepvaart geen wereldhandel dus. Want zonder scheepvaart kun je geen kleding, voedsel, olie, auto’s, elektronica, enzovoort op grote schaal en duizenden kilometers ver transporteren. De scheepvaartroutes zijn de slagaders van onze wereldeconomie. Ze voorzien het systeem van zuurstof en bloed.

Zonder scheepvaart zou de ene helft van de wereld verhongeren (want geen import van voedsel) en de andere helft bevriezen (want geen aanvoer van brandstoffen). Transport van goederen over zee is goedkoop. Goedkoper dan om het even welk ander transportmiddel. Dat ligt aan de grootte van de schepen en de hoge efficiëntie van zeevervoer. Dankzij de scheepvaart is het aandeel van de vervoerskost in de totale productprijs verwaarloosbaar klein. Met de gekende voordelen voor alle consumenten wereldwijd.