Crew

Kapitein

In principe wordt het bevel over een Belgisch geregistreerd schip opgedragen aan een kapitein van Belgische nationaliteit (art. 7 van de Wet van 21.12.1990).

De gemachtigde ambtenaar kan hiervan, op verzoek van de reder, afwijken indien de behoeften van handel of scheepvaart dit vereisten (artikel 51 van het KB van 4 april 1996 – verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11.5.1996)

Zeevarenden

Zeevarenden aan boord van schepen die de Belgische vlag voeren moeten in het bezit zijn van:

  • een Belgisch zeemansboek
  • een certificaat van medische geschiktheid
  • een geldig STCW-certifikaat. Indien dit een niet Belgisch STCW-certificaat is, zal de zeeman een erkenning van zijn origineel STCW-certificaat moeten aanvragen bij de Dienst Schepenbeheer.

Meer informatie en wetteksten over deze items kunnen bekomen worden bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging telefonisch op +32 3 232 72 32 of via e-mail op info@brv.be.