Bemanningsvereisten

Nationaliteitscriterium

Zeelieden die tewerkgesteld worden aan boord van een schip dat de Belgische vlag voert hoeven niet de Belgische nationaliteit te hebben. Enkel het bevel van een in België geregistreerd schip moet in beginsel toevertrouwd worden aan een Europese kapitein, maar de bevoegde autoriteiten kunnen hiervan afwijken op verzoek van de reder indien de behoeften van handel of scheepvaart dit vereisen.

Verplichte documenten

  • een Belgisch zeemansboek;
  • een certificaat van medische geschiktheid afgeleverd door een door België erkende medische dienst/arts;
  • een geldig STCW-certificaat (Belgisch certificaat of erkenning van buitenlands certificaat)

Maritieme arbeidswetgeving voor zeevarenden

Alle zeevarenden aan boord van schepen onder de Belgische vlag dienen in orde te zijn met de wet van 3 juni 2007 mb.t. de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen. Volgens deze wet dient een arbeidsovereenkomst schriftelijk te zijn, opgesteld te worden in drie exemplaren en ook specifieke clausules bevatten. Dit contract moet onder meer de duur van de overeenkomst vermelden of de duur van de reis waarvoor de overeenkomst getekend werd. Het moet gaan om een overeenkomst van bepaalde duur, die echter onbeperkt verlengbaar is. Bij aanwerving bezorgt de werkgever een kopie van de arbeidsovereenkomst aan de bevoegde Belgische autoriteiten. Voor het vertrek moet er ook een kopie van het certificate of service bezorgd worden aan de bevoegde Belgische autoriteiten.

In Europa verblijvende zeevarenden moeten ingeschreven zijn bij de Hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden, die de uitkeringen van de sociale zekerheid beheert zoals bepaald door de Belgische wetgeving.

Daarenboven gelden diverse collectieve arbeidsovereenkomsten (Cao’s) betreffende zeevarenden aan boord van schepen onder de Belgische vlag, o.a.:

  • De Cao’s over lonen, met verschillen tussen de Cao’s betreffende de zeevarenden ingeschreven bij de Hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden en de Cao’s betreffende de zeevarenden die er niet ingeschreven zijn, voornamelijk niet-Europese ingezetenen.
  • De Cao’s betreffende extralegale bijdragen tot de sociale zekerheid, die ook een impact hebben op de bemanningskost.

Verschillende Cao’s zijn van toepassing op kustvaart, commerciële passagiersschepen en sleepboten.

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Afdeling STCW
Posthoflei 5
2600 Berchem – België
+32 3 229 00 30
+32 478 82 58 09 (na de kantooruren)
sc.antwerpen@mobilit.fgov.be