Sociale zekerheid van de zeevarenden

De sociale zekerheid van personen tewerkgesteld op een schip op zee wordt in beginsel bepaald door de wetgeving van de Vlaggestaat.

In principe is enkel de Belgische sociale zekerheid van toepassing op de zeevarenden tewerkgesteld op een schip onder de Belgische vlag. Het is echter zo dat specifieke groepen werknemers uitgesloten/inbegrepen kunnen worden op basis van uitzonderingen bepaald in internationale verdragen. Bovenop het summiere overzicht hierboven raden wij u aan om elke specifieke situatie in detail te bekijken, gezien de toch wel vrij grote complexiteit van de sociale zekerheid voor zeevarenden.

Belgische sociale zekerheid voor zeevarenden

Overeenkomstig de Belgische wetgeving inzake sociale zekerheid geldt het algemeen stelsel van sociale zekerheid voor werknemers niet voor de zeevarenden ter koopvaardij. Deze specifieke groep werknemers valt onder het bijzondere stelsel van de Belgische sociale zekerheid voor de zeevarenden ter koopvaardij, zoals bepaald door de Besluitwet van 7 februari 1945.

Voor de toepassing van de Besluitwet van 7 februari 1945 dienen zeevarenden beschouwd te worden als werknemers die een arbeidsovereenkomst afgesloten hebben met een reder van de koopvaardij om een beroepsbedrijvigheid uit te voeren aan boord van een zeeschip. Een zeeschip is een schip dat op zee gebruikt wordt of daartoe geschikt is.

Een werknemer tewerkgesteld als zeevarende van de Belgische koopvaardij en ingeschreven bij de Belgische Pool van Zeevarenden wordt verplicht verzekerd bij de Hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden. De personen ten laste van de zeevarende worden ook verzekerd door de Hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden.

Zeevarenden waarvan de verblijfplaats buiten de EU ligt of in een land waarmee België geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft afgesloten vallen in beginsel buiten het bijzondere stelsel van de Belgische sociale zekerheid voor zeevarenden ter koopvaardij indien:

  • zij verzekerd zijn tegen sociale risico’s in de staat van hun verblijfplaats; of
  • indien de reder een verzekeringsovereenkomst afgesloten heeft in overeenstemming met de verdragen van de internationale arbeidsorganisatie (ILO).

De sociale bijdragen worden ingehouden door de reder en ontvangen door de Hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden. De personen ten laste van de zeevarende worden ook verzekerd door de Hulp-en voorzorgskas voor zeevarenden.

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
Frankrijklei 81-83
2000 Antwerpen
+32 2 509 59 59

contact@rsz.fgov.be