Technische controle van een schip

De Belgische Scheepvaartcontrole levert, na technisch onderzoek, een ‘Certificaat van Deugdelijkheid’ af. Zonder dit certificaat kan het schip niet geregistreerd worden. Dit document overkoepelt alle aan IMO Conventies (SOLAS, Marpol,…) gerelateerde certificaten, op twee na (zie verder). Volgende procedure werd uitgewerkt voor de technische controle:

Indienen van een technisch dossier dat onder meer volgende documenten bevat:

 • algemene scheepsgegevens;
 • kopijen van alle geldige statutaire en klasse-certificaten;
 • kopijen van de voornaamste constructietekeningen, waaronder een algemeen plan en een grootspanttekening;
 • een recent verslag van plaatdiktemeting;
 • stabiliteitsgegevens;
 • info over relevante schadegevallen en reparaties;
 • relevante verslagen van voorgaande onderzoeken uitgevoerd door de classificatiemaatschappij/rederij;
 • informatie en relevante gegevens betreffende verbouwingen of belangrijke wijzigingen van de scheepsstructuur;
 • verslagen van recente havenstaatcontroles;
 • enz.

Initiële inspectie

In samenspraak met de reder wordt datum en plaats van de initiële inspectie bepaald.

Afgifte certificaten

Op basis van een positief verslag van de initiële inspectie zullen de nodige nationale en internationale certificaten worden afgeleverd.

De Belgische Scheepvaartcontrole levert alle internationale certificaten zelf af. Het cargo/passagiers veiligheidsconstructiecertificaat en het certificaat van uitwatering mogen echter door een erkende classificatiemaatschappij in naam van de BSC afgeleverd worden. Buiten het certificaat van deugdelijkheid levert de Belgische Scheepvaartcontrole nog een ander nationaal certificaat af, nl. de Meetbrief (Tonnage Certificate).

Vanaf het indienen van de aanvraag tot aflevering van de certificaten dient men rekening te houden met volgende tijdspanne:

 • Administratieve verwerking van het dossier en evaluatie van het technische dossier: 14 dagen
 • Verplaatsing naar schip (indien van toepassing): 1 dag
 • Initiële inspectie: 3 dagen
 • Verplaatsing van schip (indien van toepassing):  1 dag
 • Rapportering en opmaak van de certificaten: 3 dagen

Een ISM audit, indien van toepassing, is verplicht voor de maatschappijen die schepen onder Belgische vlag hebben. Erkende classificatiemaatschappijen mogen deze uitvoeren in naam van de Belgische Scheepvaartcontrole. Het “Document of Compliance” zal echter afgeleverd worden door de BSC na een positief audit rapport. De BSC houdt zich ook het recht voor om aanwezig te zijn bij de audits.

SOPEP, Cargo Securing handboeken en de Stability Manual moeten goedgekeurd worden door de Belgische Scheepvaartcontrole.

Belgische scheepvaartinspectie
Natiënkaai 5
8400 Oostende – België
+32 59 56 1450
hazmat.zeebrugge@mobilit.fgov.be