Koninklijke Belgische redersvereniging

De Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV) is opgericht in 1909. Alle reders die vandaag onder de Belgische vlag varen, zijn lid van de KBRV.

De opdracht van de KBRV:

  • de gemeenschappelijke belangen verdedigen van alle reders die onder de Belgische vlag varen,
  • en hen vertegenwoordigen bij de overheid en de sociale partners.

KBRV leverde op verschillende domeinen baanbrekend werk.

  • Voor de aanwerving van zeelieden aan boord van zeeschepen heeft KBRV mee de instellingen en de regimes opgezet.
  • Ze heeft meegewerkt aan de uitbouw van de arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheids- en pensioenvoorzieningen van de zeelieden op nationaal en internationaal niveau.
  • En ook aan de promotie van het zeevaartonderwijs heeft KBRV haar steentje bijgedragen.

Terug onder Belgische vlag

Opmerkelijk was KBRV’s succesvolle campagne om België te overtuigen zich in te schrijven in het Europees maritiem beleid. Door die beslissing konden reders opnieuw onder de Belgische vlag varen. Het resultaat? Maritieme sectoren zoals de koopvaardij, de zeesleepvaart en de waterbouw op zee groeien als nooit tevoren.

Aanspreekpunt voor de maritieme sector

Niet alleen voor de leden. Ook politici, overheidsdiensten en andere betrokken partijen richten zich tot de KBRV. Ze raadplegen de beroepsvereniging over alles wat met de scheepvaart te maken heeft en over hoe die de wereldwijde handel nog beter kan ondersteunen.

Europees en wereldwijd vertegenwoordigd

KBRV speelt echter niet alleen in ons land een actieve rol. Ze doet dat ook op Europees vlak, onder de koepel van ECSA (European Community Shipowners’ Associations). En op wereldvlak, binnen ICS (International Chamber of Shipping). België is bovendien al vele jaren lid van de raad van IMO (Internationale Maritieme Organisatie). Op die manier is ons land rechtstreeks betrokken bij het aanpassen en ontwerpen van de conventies over zeevervoer.