Missie & visie

Missie

De KBRV behartigt proactief de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee. Ze speelt een dynamische rol in de promotie van de sector als aantrekkelijke werkgever en levert aan haar leden operationele ondersteuning en duiding inzake fiscale, sociale, milieu en maritieme wetgeving. De KBRV werkt daarvoor nauw samen met alle betrokken nationale en internationale partijen.

Visie

De KBRV wil als Belgisch maritiem kenniscentrum een voortrekkersrol spelen bij de verdere uitbouw en lange termijn groei van de sector internationaal maritiem transport over zee. Door haar rol als vooruitziende opiniemaker wil KBRV als dé gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokken partijen fungeren.