Team

Wilfried Lemmens

Gedelegeerd bestuurder

Wilfried Lemmens is gedelegeerd bestuurder en verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie. Wilfried nam zijn functie binnen de Koninklijke Belgische redersvereniging op in 2015.

Hilde Peeters

Hoofd van sociale en fiscale zaken

Hilde Peeters is als juriste hoofd van sociale en fiscale zaken. Zij verdedigt de belangen van de Belgische reders in het sociaal sectoraal overleg zowel op nationaal als op internationaal niveau. Verder is ze verantwoordelijk voor de individuele arbeidsverhoudingen, de sociale zekerheid en de opleiding van zeevarenden. Samen met Arantxi berekent ze ook de lonen van de zeevarenden. Hilde maakt deel uit van het team van de koninklijke Belgische redersvereniging sinds 2014.

Elle De Soomer

Hoofd van juridische zaken, scheepvaartpolitiek en -beveiliging

Elle De Soomer is hoofd van juridische zaken, scheepvaartpolitiek en -beveiliging. Haar focus gaat binnen scheepvaartpolitiek uit naar vlotte en vrije handel en short sea shipping. Wat beveiliging betreft houdt ze zich bezig met piraterij, bootvluchtelingen en cyber security. Verder is ze ook verantwoordelijk voor de communicatie binnen de organisatie en beheert ze de website. Elle is in 2011 gestart bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging.

Gudrun Janssens

Hoofd van milieu en technische zaken

Gudrun Janssens is head of environmental & technical affairs. Coming from the European Community of Shipowners’ Associations, she joined the Royal Belgian Shipowners’  Association in 2019.  She is responsible for all environmental files, the main ones being climate change and the reduction of air emissions from shipping,  the quality of bunker fuels and its supply chain, the provision of adequate port reception facilities for ship generated waste and the safe and environmentally sound recycling of ships.

Arantxi Salvador

Management assistant

Arantxi Salvador is management assistent. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking binnen de organisatie.

Marleen Wybo

Secretariaatsmedewerker

Marleen Wybo is secretariaatsmedewerker. Ze controleert de kinderbijslag, het betaald verlof en de eindejaarspremies voor de zeevarende. Verder beheert ze ook het archief en de contacten van KBRV en ze bereidt de zalen voor bij vergaderingen. Marleen is sinds 1980 werkzaam bij de Koninklijke Belgische Redersvereniging.