Ontwikkel de kustvaart!

Vrij verkeer van goederen is een basisvrijheid van het Europese recht. Maar in de scheepvaart is die nog altijd niet verworven. Om het potentieel van de kustvaart volledig te benutten, moet kustvaart anders behandeld worden dan intercontinentale vaart. Hoe? Dezelfde behandeling voor de kustvaart als het weg- en spoorvervoer, zowel voor douaneformaliteiten als milieunormen.

De kustvaart vervoert goederen en/of passagiers deels over zee maar zonder daarbij de oceaan over te varen. De grote sterktes van de kustvaart? Het is een goedkoop, milieuvriendelijk en innovatief transportmiddel. En in tegenstelling tot het goederenvervoer over de weg veroorzaakt de kustvaart geen files en minder vervuiling.

Helaas kampt de kustvaart nog altijd met zware administratieve havenprocedures. Daardoor moeten schepen uren en soms zelfs dagen in havens wachten vooraleer ze langs de douane passeren. Deze extra kosten en lange vertragingen maken het vervoer per schip, ondanks het potentieel, vandaag nog altijd minder aantrekkelijk dan bijvoorbeeld wegvervoer.