Economisch belang

Zonder scheepvaart geen wereldhandel

Scheepvaart speelt een cruciale rol in onze geglobaliseerde markteconomie. Want maar liefst 90% van de wereldhandel verloopt via de zee. Zonder scheepvaart geen wereldhandel dus. Want zonder scheepvaart kun je geen kleding, voedsel, olie, auto’s, elektronica, enzovoort op grote schaal en duizenden kilometers ver transporteren. De scheepvaartroutes zijn de slagaders van onze wereldeconomie. Ze voorzien het systeem van zuurstof en bloed.

Read more

Zeeschepen concurreren op wereldschaal

De klant vraagt en de reder vervoert – naar elke haven en overal in de wereld. Wat doet een klant nu kiezen voor een welbepaalde reder? Betrouwbaarheid, snelheid en innovatie spelen zeker een rol. Maar het is vooral de prijs die het verschil maakt. Met als gevolg dat reders dag in dag uit concurreren met collega’s uit alle hoeken van de wereld.

Belgische reders ondervinden echter dat ze niet altijd met gelijke wapens op de internationale markt strijden.

Read more

Strijden met gelijke wapens

Europese rederijen hebben zowat 40% van de wereldvloot in handen. Slechts een fractie daarvan vaart echter onder Europese vlag. Om de Europese vloot in stand te houden en bij voorkeur uit te breiden is er nood aan een adequaat staatssteunbeleid. De huidige richtsnoeren zeevervoer moeten daarvan de basis blijven vormen.

Read more