Maritieme tewerkstelling

Opleiding cruciaal voor hoogtechnologische scheepvaartsector

Schepen zijn knappe, kostbare staaltjes van techniek en automatisering. Reders vertrouwen hun schepen daarom niet aan om het even wie toe.

Wie op zee wil werken moet een degelijke opleiding krijgen – een opleiding die voldoet aan de internationale standaarden. En hij moet zich continu bijscholen om de voortdurende automatisatie en strenger wordende internationale regelgeving voor veiligheid, beveiliging, milieu, enz. bij te benen.

Read more

Kennis en ervaring binnen de scheepvaartsector houden is een uitdaging

Zeevarenden bouwen tijdens hun opleiding en loopbaan veel ervaring op. De Belgische maritieme sector heeft er alle belang bij die knowhow te behouden. Zowel de maritieme autoriteiten van de vlaggenstaat als de havenautoriteiten, de classificatiemaatschappijen, de rederijen, de agenturen, enz. zijn vragende partij om ex zeevarenden aan te werven.