Vlotte en vrije handel

Ontwikkel de kustvaart!

Vrij verkeer van goederen is een basisvrijheid van het Europese recht. Maar in de scheepvaart is die nog altijd niet verworven. Om het potentieel van de kustvaart volledig te benutten, moet kustvaart anders behandeld worden dan intercontinentale vaart. Hoe? Dezelfde behandeling voor de kustvaart als het weg- en spoorvervoer, zowel voor douaneformaliteiten als milieunormen.

Read more

Administratieve vereenvoudiging in een eengemaakte markt

Het ‘blue belt’-project moet een antwoord bieden op deze zware douaneformaliteiten voor de kustvaart. Dit houdt in dat een schip dat de territoriale wateren niet verlaat, niet langer onderworpen wordt aan het in-en uitvoersysteem van de EU. Intra-Europese maritieme lading behoudt op die manier haar status van ‘community goods’ waardoor de grenscontroles kunnen worden afgebouwd.

Het maritieme eenheidsloket voor standaardisering van informatiestromen

Ook het beter beheer en de standaardisering van informatiestromen kunnen de administratieve rompslomp voor maritiem transport vereenvoudigen. Lading wordt immers vaak door diverse overheidsinstanties gecontroleerd waardoor dezelfde ladinginformatie aan meerdere overheidsinstanties doorgegeven. Met Maritime Single Window, of het maritiem eenheidsloket, wordt het mogelijk om meldingen/aangiftes slechts één keer op elektronische wijze in te sturen die vervolgens door de verschillende bevoegde overheidsinstanties gedeeld wordt.